Coverguard Corriboard zaštita od udaraca

  • atestirano na vatrootporno po LP1207
  • za zaštitu površina gdje su mogući udarci, to jest gdje tanja zaštita nije dovoljna od teški i/ili oštrih objekata
  • lagani, fleksibilni, lagani za rezanje

Covergard zaštita od udaraca 3mm, 1,2m x 2,4m 350gsm - CG24122PP3LD