tesa_marine_logo

 

Trake za brodsku industriju - Visokokvalitetna rješenja na koja možete računati 

 

 

 

Da bi vam pomogli u izazovima koji su pred vama tesa®  je razvila rješenja sa samoljepljivim trakama specijalno za brodsku industriju.

tesa_marinetesa® - partner na kojeg možete računati 

tesa_marine_trake

Tesa® je vaš partner za profesionalna rješenja sa samoljepljivim trakama. Pomažemo vam u vašim specijaliziranim procesima-proizvodnji motornih brodova, jedrilica ili jedara. Dodatno tesa® nudi visokokvalitetna rješenja za brodogradilišta i marine koje se bave bojanjem i održavanjem plovila. Potpuna rješenja za unaprijeđenje vaših radnih procesa.

tesa_marinetesa® - brže, lakše, bolje 

Isprobane trake, jednostavno rukovanje, pouzdane performanse, odličan servis ne samo sa našim proizvodima nego i s našim "know-how" vezano za industriju proizvodnje brodova možemo vam pomoći u mnogo aplikacija:

  • proizvodnja trupova jahti i brodova
  • bojanje i montažni procesi u brodogradilištima i marinama
  • proizvodnja brodskog namještaja
  • proizvodnja jedara

 

  

Od programa izdvajamo: 

Trake za maskiranje

Tesa 4435

 

Tesa precizne linije

Tesa 4104

 

Tesa zaštita površine

Tesa 4848

 


  
Tesa fiksiranje i montaža

Tesa 4965

 

Tesa dodatne aplikacije

Tesa 53947

 

Tesa sigurnosne aplikacije i pakiranje

Tesa 60950